ECDL – Szansa na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-063/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 187896

Wydatki kwalifikowalne: 187896

Dofinansowanie: 187896

Dofinansowanie UE: 159711,6

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Edukacji i Sportu przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej

NIP beneficjenta: 8141626332

Kod pocztowy: 36-100

Miejscowość: Kolbuszowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

adresat odbiorca, i ze cie nie opuszcze cda, pozyczka 2021, analiza potrzeb i wymagań wzór, wyniki.medgen.pl, kurs z unii europejskiej

yyyyy

Dodaj komentarz