Edukacja bez kompleksów – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej w Klonowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-056/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Lubiewo

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”

NIP beneficjenta: 5611452455

Kod pocztowy: 89-526

Miejscowość: Lubiewo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

zsp rusiec, zaproponuj działania które mogłyby podjąć kraje wysoko rozwinięte, obrazkowa 18 punkt szczepień, wwz, portal informacyjny łódź, pomoc finansowa 2022, pszok łomianki, opóźnione zahamowanie, grodno białoruś dziewczyny, mlody rolnik 2020, w tabeli zostały przedstawione dane dotyczące powierzchni wybranych państw

yyyyy