Edukacja bez przeszkód

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-412/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Puńsk

Wartość ogółem: 158120

Wydatki kwalifikowalne: 158120

Dofinansowanie: 158120

Dofinansowanie UE: 134402

Nazwa beneficjenta: Powiat Sejneński/ Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

NIP beneficjenta: 8442149772

Kod pocztowy: 16-500

Miejscowość: Sejny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat sejneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

uczelnie prywatne kraków, w parze z popytem krzyzowka, standardy who, w kat, na szczęście razem czy osobno, grzegorzki krakow, gus z 06, apd usos uwm, zakresu, uzupełnij zdania w polsce funkcjonuje system, google portal, połaniec liczba mieszkańców, dotacja na zakup ziemi, swoje, wieści wolbromskie, koronawirud

yyyyy