Edukacja dla małych Jodłowian – organizacja punktu przedszkolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-218/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Jodłowa

Wartość ogółem: 99060

Wydatki kwalifikowalne: 99060

Dofinansowanie: 97560

Dofinansowanie UE: 84201

Nazwa beneficjenta: Gmina Jodłowa

NIP beneficjenta: 8721046746

Kod pocztowy: 39-225

Miejscowość: Jodłowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/30/2009

proaltum, piekarnia rożnów, deklaracja pfron, lidl al krakowska 253, korekta rozporządzenia, zs2 wronki, pup starogard gdanski, profilaktyka próchnicy u dzieci, regulamin ochrony danych osobowych, moloosiek, dziennik ustaw 2013 poz 267, dofinansowania dla firm jednoosobowych

yyyyy