Edukacja dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-109/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 272540

Wydatki kwalifikowalne: 272540

Dofinansowanie: 272540

Dofinansowanie UE: 231659

Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchołazy

NIP beneficjenta: 7532382690

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kompas na telefon, wniosek wn-p-zf, państwa na e, w jakich państwach euro 2021, xkom galeria północna, pomoc dla samozatrudnionych, rewitalizacja warszawa wyjaśnienie, gpi brzeg, definicja epidemii, królewskie wakacje youtube, praca dla 50 latka

yyyyy