Edukacja dla przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-019/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Milówka

Wartość ogółem: 118978,95

Wydatki kwalifikowalne: 118978,95

Dofinansowanie: 101132,11

Dofinansowanie UE: 101132,11

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Integracja – Pomocna Dłoń w Milówce”

NIP beneficjenta: 5532287370

Kod pocztowy: 34-360

Miejscowość: Milówka

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

agmar głogów małopolski, pogoda forst lausitz, zs2zory pl, dent arte kielce, cele rozwojowe, pismo urzędowe do wiadomości wzór, europejskie flagi

yyyyy