Edukacja drogą do spełniania marzeń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-014/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Masłów

Wartość ogółem: 508747

Wydatki kwalifikowalne: 508747

Dofinansowanie: 508747

Dofinansowanie UE: 432434,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Masłów/Zespół Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie

NIP beneficjenta: 6572384022

Kod pocztowy: 26-001

Miejscowość: Masłów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

stopa bezrobocia wzór, izba przemysłowo handlowa białystok, koronawirus skutki, podręcznik prawo jazdy 2021 pdf, ministerstwo infrastruktury wykup tbs, możliwości, innogy polska kontakt

yyyyy