Edukacja dzieci – najlepszą inwestycją w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-176/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 646213

Wydatki kwalifikowalne: 646213

Dofinansowanie: 612613

Dofinansowanie UE: 549281,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolno

NIP beneficjenta: 7211129036

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

agenda spotkania, jak wypełnić wniosek o dotacje z urzędu pracy, nieruchomości chodzież, gmina kocmyrzów luborzyca plan zagospodarowania przestrzennego 2018, urzad pracy wolsztyn, cukiernia sowa m1 poznań

yyyyy