Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-216/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Brańsk

Wartość ogółem: 1184822

Wydatki kwalifikowalne: 1184822

Dofinansowanie: 1036022

Dofinansowanie UE: 1007098,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Brańsk

NIP beneficjenta: 5432069840

Kod pocztowy: 17-120

Miejscowość: Brańsk

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

lucjan gucma, kabaret młodych panów milionerzy chleb, urząd pracy nowa sól, umowa powierzenia przetwarzania danych, czcionka do dokumentów, ustawa o transporcie zbiorowym, badania na jelita z krwi, wittkowicz sławomir, cpr dania, airly map

yyyyy