Edukacja gwarancją przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-279/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Paprotnia

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Paprotnia

NIP beneficjenta: 8212433653

Kod pocztowy: 08-107

Miejscowość: Paprotnia

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

mieć do czynienia po angielsku, jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i układu pokarmowego, anna kostiukow, biuro pracy debica, powiększanie ekranu, urząd pracy janów lubelski, rozsiądź się wygodnie, urzad pracy tuchola, gmina kuślin, pup krapkowice, dotacje na rozwój firmy, chopen, bip rybnik

yyyyy