Edukacja inwestycją w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-023/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Żmigród

Wartość ogółem: 176000

Wydatki kwalifikowalne: 176000

Dofinansowanie: 176000

Dofinansowanie UE: 149600

Nazwa beneficjenta: UNIKA Doradztwo i Public Relations Anna Jasinowska-Czarny

NIP beneficjenta: 9171104998

Kod pocztowy: 56-100

Miejscowość: Wołów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

zsp nr 3 zamość, agroturystyka powidz, rekompensata synonim, szoop wielkopolskie

yyyyy