Edukacja – każdy może osiągnąć sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-686/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Goniądz

Wartość ogółem: 246051

Wydatki kwalifikowalne: 246051

Dofinansowanie: 246051

Dofinansowanie UE: 209143,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Goniądz/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu

NIP beneficjenta: 5461377426

Kod pocztowy: 19-110

Miejscowość: Goniądz

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

as nad asy cda, gov spis, wzór rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej, my fitness place zakopianka, www pionier, dąbrowa górnicza centrum przesiadkowe, lubelskie agroturystyka, rodzaje etatów, pieniadze dla polski z unii, wup kraków power, sworzeń pkm, pożyczka piła, www wyszukiwarka, asg dąbrowa górnicza, opieka społeczna rybnik, cpr dania, powr, euro 2020 panstwa

yyyyy