Edukacja kierunkiem przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-968/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 143910

Wydatki kwalifikowalne: 143910

Dofinansowanie: 128920

Dofinansowanie UE: 122323,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolno

NIP beneficjenta: 2910188119

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

www.debica24, pup radziejów, wpisz w każdej ramce odpowiednią liczbę z nazwą miesiąca oraz dniem tygodnia, biedronka strzelców kaniowskich łódź, sje, załącznik 3 do ustawy o vat, koronawirus infolinia, icko 405, stanin, kursy barmańskie kraków, parp praca, założenia, tabela obecności

yyyyy