Edukacja kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-220/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Kalety

Wartość ogółem: 543819,22

Wydatki kwalifikowalne: 543819,22

Dofinansowanie: 478560,91

Dofinansowanie UE: 462246,34

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

NIP beneficjenta: 8992670534

Kod pocztowy: 50-506

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

mobilnosc, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego departament ochrony zabytków, mieszkania do wynajęcia bez kaucji racibórz, jak założyć przedszkole, gdzieniegdzie pisownia, horyzont europa, dofinansowanie na nianie, wydatki na cele mieszkaniowe wykaz, podpisanie pokoju w polanowie, krajowy program kolejowy, wzory ekonomiczne, jaracza 55 łódź, małe średnie przedsiębiorstwo, szkodliwy wynalazek dla przyrody, talenty, erasmus cv, uczę się, de minimis pomoc

yyyyy