Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-111/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Starcza

Wartość ogółem: 176362

Wydatki kwalifikowalne: 176362

Dofinansowanie: 162253,04

Dofinansowanie UE: 149907,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Starcza

NIP beneficjenta: 5731037902

Kod pocztowy: 42-261

Miejscowość: Starcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

fundusz stypendialny talenty, wzmacnianie, przecinek oraz, mały europejczyk olsztyn, dotacje dla firm budowlanych 2018, urząd pracy siemianowice śląskie, zus tabela dalszego trwania życia 2020, strategia odpowiedzialnego rozwoju, skład rady ministrów 2019, politechnika wałbrzych, zasadach, fundusz promocji kultury, fundusze dla mazowsza

yyyyy