Edukacja – marzenie gimnazjalisty.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-076/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Dobrcz

Wartość ogółem: 579277

Wydatki kwalifikowalne: 579277

Dofinansowanie: 492385,45

Dofinansowanie UE: 492385,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrcz

NIP beneficjenta: 5542679775

Kod pocztowy: 86-022

Miejscowość: Dobrcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

rozporządzenie covid grudnia 2021, esencja z ziół krzyżówka, sila odc 152, łowienie ryb w chorwacji pozwolenie 2017, zamość lokalnie, archiwum zlikwidowanych zakładów pracy bielsko-biała, fundusz rozwoju, program ulga od długu opinie, rekrutacja do przedszkoli 2019 kraków, słownik finansowy angielsko polski, list intencyjny współpraca, szybkie pociagi polska, prawo jazdy puck

yyyyy