Edukacja młodego pokolenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-059/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Rędziny

Wartość ogółem: 663445,58

Wydatki kwalifikowalne: 663445,58

Dofinansowanie: 583832,11

Dofinansowanie UE: 496257,29

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

NIP beneficjenta: 5730108310

Kod pocztowy: 42-202

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

os europejskie, dodatek za opiekuna stażu, www zdrowie gov pl, ailurofobia co to, pociąg białystok bielsk podlaski, 1.5 2

yyyyy