Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-021/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 150683

Wydatki kwalifikowalne: 150683

Dofinansowanie: 150683

Dofinansowanie UE: 128080,55

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

NIP beneficjenta: 5471761511

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

oksymet, srodmiescie odnowa, dofinansowanie na żłobek prywatny 2021, krajowe inteligentne specjalizacje 2018, w porównaniu, słowacja szlaki, urzad pracy prudnik, stanąć w szranki, e-recepta jak sprawdzić, dofinansowanie do kursow, mlekiem płynąca pl, zss prymusowa wola, zsm 1 hrubieszów, media expert faktura uproszczona gdzie numer, program operacyjny wiedza edukacja rozwój, unia bardo, workai, pogoda bachórzec, młody rolnik 2019 warunki, przygotuj praktyczny poradnik bezpiecznego korzystania z internetu, ministerstwo zdrowia logotyp

yyyyy