Edukacja na poziomie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-077/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Fabianki

Wartość ogółem: 278800

Wydatki kwalifikowalne: 278800

Dofinansowanie: 236980

Dofinansowanie UE: 236980

Nazwa beneficjenta: Gmina Fabianki

NIP beneficjenta: 8882892245

Kod pocztowy: 87-811

Miejscowość: Fabianki

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urzad pracy chojna, ustawa o pit 2014, wzór recepty 2021 pdf, praca żerków, geotermy, kostka montessori, urządzenie do zagęszczania solanki, euro 2020 otwarcie, renty strukturalne 2018, strategia syjonu pdf, kwalifikacje, standardy i szkolenia, przetwarzanie, praca merytoryczna, portal polityka pl, wojewódzki fundusz ochrony środowiska zielona góra, umowa o pomocy przy zbiorach 2021

yyyyy