Edukacja nakierowana na każde dziecko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-012/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 63000

Wydatki kwalifikowalne: 63000

Dofinansowanie: 63000

Dofinansowanie UE: 53550

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka Elementarz

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

samozatrudnienie a badania lekarskie 2020, domy opieki świętokrzyskie, 55 320 malczyce, co oznacza rdw-cv, domy na wsi dolnośląskie, wiadomosci z sandomierza, otwarta rzeczpospolita, profamilia kolonoskopia, zapytanie ofertowe do jakiej kwoty 2020

yyyyy