Edukacja naszą szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-114/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 504604,08

Wydatki kwalifikowalne: 504604,08

Dofinansowanie: 442604,08

Dofinansowanie UE: 428913,47

Nazwa beneficjenta: Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Kochanowskiego

NIP beneficjenta: 9461816709

Kod pocztowy: 20-433

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/12/2013

Data zakończenia realizacji: 7/11/2014

nowelizacja ustawy covid, polska ukraina 2021, sudop.pl, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2021, ruch ciągły puławy, flagi ue, państwowe instytucje kultury, lista najgorszych nowotworów, w ekwipunku dawnego strzelca

yyyyy