Edukacja oknem na świat!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-234/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Brzyska

Wartość ogółem: 138146,6

Wydatki kwalifikowalne: 138146,6

Dofinansowanie: 121286,6

Dofinansowanie UE: 103093,61

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”

NIP beneficjenta: 6852324570

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

dotacje na utworzenie miejsca pracy, 3780 brutto ile to netto, rozkład jazdy 259 gliwice, pup jaslo, link do starego msp, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego należy zastosować w sytuacji, geriatria.mz.gov.pl, papillon książka po polsku, miasto w pobliżu starachowic, info płońsk, listy do m3 cda, biuro projektów europejskich, metodyka pracy prokuratora, ekologii czy ekologi, nieruchomości mazowieckie, klucz do sukcesu, pup kościan praca, pożyczymy ci sukcesu, gmina każmierz, pbiznesu, e dopłaty

yyyyy