Edukacja pezdszkolna na dobry początek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-034/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat krotoszyński

Gmina: Krotoszyn

Wartość ogółem: 652049

Wydatki kwalifikowalne: 652049

Dofinansowanie: 554241,65

Dofinansowanie UE: 554241,65

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Krotoszyn

NIP beneficjenta: 6211693428

Kod pocztowy: 63-700

Miejscowość: Krotoszyn

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat krotoszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/14/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

uwolnienie danych poprzez węzeł krajowy do administracji publicznej, weksel własny in blanco wzór, załącznik nr 10 do ustawy o vat 2020, instalacja oze co to jest, promyk nadziei 122, forum resovia, pup ilawa pl oferty pracy, verona consulting zamość, www uppk pl, gdzie zarejestrować się jako bezrobotny, podkreśl nazwy województw w których wyludnienie wsi jest szczególnie nasilone, sciana z roslin, arnika ciechanów, zyrafki, opieka dla dzieci, biznes do 30 tys

yyyyy