Edukacja przedszkolaka priorytetem każdego Polaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-043/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Gmina: Orneta

Wartość ogółem: 308316,58

Wydatki kwalifikowalne: 308316,58

Dofinansowanie: 294019

Dofinansowanie UE: 262069,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Orneta

NIP beneficjenta: 5821001747

Kod pocztowy: 11-130

Miejscowość: Orneta

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

prawo budowlane 2019 isap, nowe przepisy dla niepełnosprawnych 2022, radosław runowski, koronawirus 12 luty 2021, 30001, www spis gov pl logowanie, a kto się w styczniu, powstanie unii europejskiej, biuro pracy kolbuszowa, forteca 2022, pojemnik do hodowli dżdżownic kalifornijskich, 11 września, założenie działalności gospodarczej dofinansowanie, co to jest pesel jak brzmi jego pełna nazwa i kto go nadaje, sp wieleń

yyyyy