Edukacja przedszkolna – Inwestycją w przyszłość dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-184/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wyszki

Wartość ogółem: 468595,4

Wydatki kwalifikowalne: 468595,4

Dofinansowanie: 441621

Dofinansowanie UE: 398306,09

Nazwa beneficjenta: GMINA WYSZKI

NIP beneficjenta: 5432067143

Kod pocztowy: 17-132

Miejscowość: Wyszki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

portal lubaczowski, pup ketrzyn.pl, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, wykonaj obliczenia 258 plus 45, infolinią plus, pożyczki lublin

yyyyy