„Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu – II”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Gać

Wartość ogółem: 267365

Wydatki kwalifikowalne: 267365

Dofinansowanie: 227260,25

Dofinansowanie UE: 227260,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Gać

NIP beneficjenta: 7941685583

Kod pocztowy: 37-207

Miejscowość: Gać

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

uzupełnij rozkład na czynniki pierwsze i odpowiedz na pytanie, dotacje dla seniorów 2022, parceltechnik, najnowsze rozporządzenie covid, rehabilitacja definicja, port morski gdynia, tygiel doliny bugu, dotacje dla stowarzyszeń, krotoszyn trasa, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a pożyczka, lekarze na start odc 41, ten od stanowienia praw krzyżówka, program babcia plus, liczbę 966 przedstaw w postaci sumy trzech składników, break the code katowice, matura 2021 matematyka zakres, różnica wzrostu wizualizacja, dz u 1994 nr 89 poz 414

yyyyy