Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-030/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Gać

Wartość ogółem: 739637,2

Wydatki kwalifikowalne: 739637,2

Dofinansowanie: 628691,62

Dofinansowanie UE: 628691,62

Nazwa beneficjenta: Gmina Gać

NIP beneficjenta: 7941685583

Kod pocztowy: 37-207

Miejscowość: Gać

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

fe, wykaz środków ochrony roślin wycofanych z obrotu, które z podanych ilorazów są równe 0 372, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, nowa raclawicka, stara fosa bydgoszcz, kurs programowania cnc, konferencja zdalne 28.10, dofinansowanie osp 2021, rejestracja samochodu strawczyn, na podstawie akapitu 1 wskaż punkt zawierający stwierdzenie prawdziwe, połajewo kujawsko pomorskie, język pisany, mb partner, kompendium logistyka wojskowego pdf, wzór certyfikatu, pup krasnystaw, efekt rosy na klatce schodowej, pomysł na biznes 2022 na wsi, dietetyk praca mazowieckie, tarcza 2022 dla firm

yyyyy