Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-052/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Gowarczów

Wartość ogółem: 1146550

Wydatki kwalifikowalne: 1146550

Dofinansowanie: 1128550

Dofinansowanie UE: 974567,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Gowarczów

NIP beneficjenta: 6581870489

Kod pocztowy: 26-225

Miejscowość: Gowarczów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

promyk nadziei 30, 32 661 42 30, lombard lublin lubartowska, młody rolnik 2021 punkty, 03.03, wzor umowy, jaki wpływ na życie przyszłych pokoleń mogą mieć badania kosmosu, podmiot ekonomii społecznej

yyyyy