Edukacja przedszkolna najważniejszym etapem w karierze szkolnej dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-019/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Gowarczów

Wartość ogółem: 899937

Wydatki kwalifikowalne: 899937

Dofinansowanie: 885937

Dofinansowanie UE: 764946,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Gowarczów

NIP beneficjenta: 6581870489

Kod pocztowy: 26-225

Miejscowość: Gowarczów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

www.pup-gniezno.pl, centrum cyklotronowe bronowice, wniosek o dofinansowanie studiów, wyszukiwanie, uks tucznawa, jak obliczyć stopę dyskontową, zegarmistrz bonarka, rozporządzenie 651/14, pit37 2014, bez, podręcznik do historii klasa 7 2020 pdf, balkon w kamienicy, nowe dotacje dla samozatrudnionych 2021, startupy co to, uzupełnij informacje dotyczące zastosowań wodoru, www.pupchelm.pl, euro 2020 jakie kraje

yyyyy