Edukacja przedszkolna-naszą szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-006/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Rudniki

Wartość ogółem: 155775

Wydatki kwalifikowalne: 155775

Dofinansowanie: 153438,37

Dofinansowanie UE: 132408,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudniki

NIP beneficjenta: 5761495213

Kod pocztowy: 46-325

Miejscowość: Rudniki

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

urząd finansowy wyższej uczelni, kluby legnica, bądź na b1 pdf, jak zmniejszyć strone, wniosek o bon zasiedleniowy, sklep rowerowy bytom bobrek, poprawnosc pesel, wspólny synonim, włocławek, kujawsko-pomorskie, finansowanie przedsiębiorstw, wzór jak napisać pismo, co to pożyczka, ec1 łódź miasto kultury, wyjazd holandia, mieszkanie plus wałbrzych, hipermarkety centra handlowe, wydłużenie etapu edukacyjnego rozporządzenie, na czym polega program senior plus

yyyyy