Edukacja przedszkolna szansą dla dzieci z Województwa Wielkopolskiego. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-014/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 683752,02

Wydatki kwalifikowalne: 683752,02

Dofinansowanie: 683752,02

Dofinansowanie UE: 581189,22

Nazwa beneficjenta: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu

NIP beneficjenta: 5210412987

Kod pocztowy: 61-144

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/7/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

bitwa o fundusz odbudowy, woj łódzkie, wymiana, www.farr.pl, powiatowy urząd pracy w gdańsku, bremu choroba, wartość bieżąca, pmp mchtr, ośrodek rządowy w promniku, wałbrzych nowe miasto, 2019 rokiem, obligatoryjne co to znaczy, kujawsko-pomorskie z ostatniej chwili, regiony francji po polsku, wniosek o dotacje rolnicze 2022, dolina cisów etap 8, inkubatory przedsiębiorczości co to, kandyd opera, rozliczamy markiewicza

yyyyy