Edukacja przedszkolna szansą na lepsze życie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-015/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Brzeżno

Wartość ogółem: 502696,94

Wydatki kwalifikowalne: 502696,94

Dofinansowanie: 427292,4

Dofinansowanie UE: 427292,4

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

NIP beneficjenta: 6691061911

Kod pocztowy: 75-501

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

w załączniku dołączam, przedszkole dziecięca kraina kępno, pup zambrów oferty pracy, brzdąc, szkolenia groomerskie online, e-mikrofirma 2020, nowa ustawa o odpadach 2020, chrubieszow, białystok bezrobocie, rafał farma, kolonowskie, impuls zduny, etat luty 2021

yyyyy