Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-047/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 528546

Wydatki kwalifikowalne: 528546

Dofinansowanie: 520452,8

Dofinansowanie UE: 449264,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Cieszyn

NIP beneficjenta: 5482404950

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

kzk gop 98, kghm najnowsze wiadomości, wyjaśnij znaczenie bariery fizycznej w powstawaniu gatunków, biznes dla młodych, jak powiekszyc obraz w laptopie bez myszki, pomorskie idzie w it, programy do zdalnego nauczania, instrument na literę l, konfigurator serwerów, pck puławy, gmina wilkołaz, ukraina raport

yyyyy