Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-024/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Pakosławice

Wartość ogółem: 453110,7

Wydatki kwalifikowalne: 453110,7

Dofinansowanie: 446314,04

Dofinansowanie UE: 385144,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Pakosławice

NIP beneficjenta: 7531634540

Kod pocztowy: 48-314

Miejscowość: Pakosławice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

dowiedz, moje innogy.pl, ustawa o finansach publicznych tekst jednolity 2021, przykłady ożywienia, łatwiej, promyk nadziei 130, szkolenia językowe, internetowa umożliwia rozmowę na wizji, rozporzadzenie 7 kwietnia 2021, pisownia listu, ewt komorniki, wyraźna szansa powodzenia, mzb walbrzych, pisma urzędowe, sfc2014, sklep medyczny słowackiego, jakie pytania zadaje tajemniczy klient, jak założyć własny biznes, kierunkowy 247 zagranica, gen kaszubski objawy

yyyyy