„Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-009/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Pakosławice

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 147750

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Pakosławice

NIP beneficjenta: 7531634540

Kod pocztowy: 48-314

Miejscowość: Pakosławice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/25/2010

3710 brutto ile to netto, zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.2 pdf, spółdzielnia mieszkaniowa staszów, źródłem oddziaływań magnetycznych są tylko magnesy trwałe

yyyyy