Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-097/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Gmina: Iława

Wartość ogółem: 529264,24

Wydatki kwalifikowalne: 529264,24

Dofinansowanie: 501502,64

Dofinansowanie UE: 449874,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Iława

NIP beneficjenta: 7441660083

Kod pocztowy: 14-200

Miejscowość: Iława

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

wyszukiwarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe, webinar ministerstwo finansów 2022, oświadczenie o niestosowaniu rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r, sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich, kryteria przyznania wyrobu medycznego, motory warmińsko mazurskie, język rysunek, akademia umysłu, przykładowe uzasadnienie wycinki drzew, www radzymin pl, doradztwo zawodowe grafika, urzadpracybelchatow, programo, żyrardów aktualności, stacja ulrychów, w podanych wypowiedziach podkreśl rzeczowniki i nad każdym określ jego formę gramatyczną, podziel czasowniki z ramki na dwie grupy, terapeuta zajęciowy zarobki

yyyyy