Edukacja przedszkolna szansą na sukces zawodowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-016/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1035886,35

Wydatki kwalifikowalne: 1035886,35

Dofinansowanie: 1020348,05

Dofinansowanie UE: 880503,4

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT- Południe Jarosław Jastrzębski spółka jawna

NIP beneficjenta: 9491756024

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dofinansowanie dla nowych firm 2019, okrągły stół uczestnicy, dotacja na biznes, test cage alkoholizm, fundacje bankowe dotacje, jagiello rezygnacja

yyyyy