Edukacja przedszkolna w gminie Kobylin – Borzymy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-186/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Kobylin-Borzymy

Wartość ogółem: 752440

Wydatki kwalifikowalne: 752440

Dofinansowanie: 662147,2

Dofinansowanie UE: 639574

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobylin – Borzymy

NIP beneficjenta: 7221612886

Kod pocztowy: 18-204

Miejscowość: Kobylin Borzymy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

s19 niedrzwica – kraśnik, dopłaty fundusze, dofinansowanie do zlobkow, program dla transportu, swoji, 6 września 2021, umowa o współpracy partnerskiej, granty pgr kiedy decyzja, restaura, urząd pracy krasnystaw, kariera zawodowa, technikum skawina, portal rybnik, ewaluacja zajęć przykłady, biuro pracy nysa, urząd pracy poznań oferty, lanie i łajanie

yyyyy