Edukacja przyszłością Jaworza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-287/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Jaworze

Wartość ogółem: 1041074

Wydatki kwalifikowalne: 1041074

Dofinansowanie: 1041074

Dofinansowanie UE: 884912,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Jaworze

NIP beneficjenta: 9371771156

Kod pocztowy: 43-384

Miejscowość: Jaworze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

produkt topienia skał naturalnych krzyżówka, województwo pomorskie, dotacje 60 tys dla rolnikow 2022, przepisy dla osób starszych, pup świnoujście praca

yyyyy