Edukacja równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-175/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina:

Wartość ogółem: 781844

Wydatki kwalifikowalne: 781844

Dofinansowanie: 781844

Dofinansowanie UE: 664567,4

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

sieć kolejowa w polsce, covid 10.02, wypowiedzenie terminala first data wzór, polona biblioteka, hospicjum łódź, zap 3 gov, dotacja dla mikroprzedsiębiorstw 2021, pfron do kiedy, port promowy świnoujście, 5043 znaczenie liczby, zwracam się z uprzejmą prośbą wzór, jesion wyszków, koronawirus 15.04, uniwersytet trzeciego wieku zgierz, odpowiedź na skargę przykład, wspólnoty mieszkaniowe prawa i obowiązki, dofinansowania dla osp 2022

yyyyy