Edukacja – sposób na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-209/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Lipowa

Wartość ogółem: 1112373,4

Wydatki kwalifikowalne: 1112373,4

Dofinansowanie: 1112373,4

Dofinansowanie UE: 945517,39

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum w Twardorzeczce im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 5532129381

Kod pocztowy: 34-324

Miejscowość: Twardorzeczka

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

waidomosci, żłobek olsztyn, mops sierpc, pbiznesu, dotacja dla rolników 2021, praca wilczyn, zarząd dróg miejskich konin

yyyyy