Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-103/14-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Koszęcin

Wartość ogółem: 166605,86

Wydatki kwalifikowalne: 166605,86

Dofinansowanie: 141614,98

Dofinansowanie UE: 141614,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Koszęcin

NIP beneficjenta: 5751865111

Kod pocztowy: 42-286

Miejscowość: Koszęcin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

radio zet głosowanie, zasady finansów publicznych, rynek pracy to, podwurko, angielski slownik, opieka społeczna głuchołazy, zobowiązanie do zapłaty wzór, jak opisać trudną sytuację życiową, przedszkole nr 1 rybnik, kontynuacja, urzad pracy lublin, konferencja gowina, będzie to co ma być nie inaczej, kobize wskaźniki, powrót do pracy po operacji oszczędzającej, błąd wysyłania danych badania spis został zakończony, dzielnica strachu gdzie kręcono, cukiernia sowa galeria północna, diagnoza m51 1, pracownia pytań granicznych, pkb ue

yyyyy