Edukacja – szansą na lepszą przyszłość-zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-062/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 199673,6

Wydatki kwalifikowalne: 199673,6

Dofinansowanie: 175693,6

Dofinansowanie UE: 169722,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała – Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale

NIP beneficjenta: 5170319482

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dofinansowanie unijne, krzysztof tosnowiec, rozporzadzenie 16 kwietnia 2021, me 2020, spis błędów drukarskich krzyżówka, niebinarny definicja, wynagrodzenie pracowników fundacji, e-recepty, konopnica lubelskie, najdłuższe ulice w polsce, sanatorium rymanów zdrój, bardzo żywy mały obywatel krzyżówka, informacje pomorskie, 136 dni po 23 sierpnia, pracownik oficyny drukarskiej, niemcy przed i po powodzi

yyyyy