Edukacja szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-085/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Świedziebnia

Wartość ogółem: 169953,07

Wydatki kwalifikowalne: 169953,07

Dofinansowanie: 144460,11

Dofinansowanie UE: 144460,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Świedziebnia

NIP beneficjenta: 8741711106

Kod pocztowy: 87-335

Miejscowość: Świedziebnia

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

scp karty, radzie, pomoc nauczyciela w przedszkolu kurs, lcs kolej, spiralny występ na szyjce butelki, inea pomoc techniczna, kawęczyn lubelskie, opinia o stażyście wzór, zasada równości, mpgk opatów, droga via baltica, pup staże, skladanie wnioskow arimr 2022

yyyyy