Edukacja to więcej niż szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-202/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 404701,12

Wydatki kwalifikowalne: 404701,12

Dofinansowanie: 404701,12

Dofinansowanie UE: 343995,95

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

NIP beneficjenta: 7781028941

Kod pocztowy: 61-784

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

praca stalowa wola pup, grupy zaszeregowania psp 2020 kwoty, nowe mieszkania wałbrzych, znajdź swój urząd skarbowy, od kiedy przybywa dnia 2019, koronawirus 7 lutego 2022, dołączam czy załączam, dofinansowania europejskie

yyyyy