EDUKACJA-TWOJĄ PRZYSZŁOŚCiĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-237/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 36000

Wydatki kwalifikowalne: 36000

Dofinansowanie: 36000

Dofinansowanie UE: 30600

Nazwa beneficjenta: Magdalena Wontek-organ prowadzący

NIP beneficjenta: 6441121032

Kod pocztowy: 41-209

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

regulamin proz, ckziu1 racibórz, s6 budowa 2018, spf-18 obsada, projekty unijne rzeszów 2018, katalog wydatków remontowych, numer recepty elektronicznej, język za język, 21 310 wohyń, euro harmonogram, nad rzeką, której nie ma (1991) cda, terminale przeładunkowe poczty polskiej mapa, art 6a pzp, legnicy, jakie mamy, prokuratura wałbrzych, opieka seniora śląskie

yyyyy