EDUKACJA – TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-243/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 52297,9

Wydatki kwalifikowalne: 52297,9

Dofinansowanie: 52297,9

Dofinansowanie UE: 44453,22

Nazwa beneficjenta: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – Dom Zakonny w Lublinie

NIP beneficjenta: 9460014215

Kod pocztowy: 20-004

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ulga remontowa 2014, airly smog, współwłaściciel firmy, wzór umowy zamówienia publiczne 2021, doświadczenie, marek wysocki pg, efekt motyla co to, portal polityka.pl, dotacja z urzędu pracy na co można przeznaczyć, umowa sponsoringu wzór

yyyyy