Edukacja twoją szansą – program rozwojowy szkół z gminy Piaski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-073/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 1012560

Wydatki kwalifikowalne: 1012560

Dofinansowanie: 1012560

Dofinansowanie UE: 860676

Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski

NIP beneficjenta: 7122978584

Kod pocztowy: 21-050

Miejscowość: Piaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zdalne lekcje gov, kierunek polska, dotacje dla ogrodów działkowych, 30 marca dzien, potrójnie ujemny g3 forum, promyk nadzieji 138, euro 2021 w polsce, licencja na wiatrakowiec cena, projekt kowary, dotacja na sklep internetowy 2021, tablice demonstracyjne, umowa inwestycyjna wzór, wniosek wn-p-zf, serce po ktorej stronie, czcionki word ozdobne, środowisko lokalne

yyyyy