Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-062/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1370771,65

Wydatki kwalifikowalne: 1370771,65

Dofinansowanie: 1165155,9

Dofinansowanie UE: 990382,52

Nazwa beneficjenta: Diecezja Włocławska

NIP beneficjenta: 8881024995

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

50plus portal, praca krus białystok, bis 402 schemat, zue praca, wyjaśnij jaki był stosunek autorów cytowanego tekstu do krajowej rady narodowej, domy na sprzedaż duszniki wlkp, firmy toruń, portale lotnicze, filmy po rekonstrukcji, jakie sa, zsm nr 1 w grajewie, cppc wniosek o laptopa, pożyczka 5 tysięcy tarcza do kiedy, w którym tygodniu ciąży będę danego dnia, program ulga od długu opinie, chiński market gryfice, siebie, media corporation, druk z-10 gus 2022, zsp2 opole, rybnik eu

yyyyy