Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-079/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Lipowa

Wartość ogółem: 1391828,41

Wydatki kwalifikowalne: 1391828,41

Dofinansowanie: 1224809

Dofinansowanie UE: 1183054,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipowa

NIP beneficjenta: 5532471814

Kod pocztowy: 34-324

Miejscowość: Lipowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

uniwersytecki szpital dziecięcy w lublinie opinie, uzasadnienie do uchwały, weryfikacja finansów, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego tarnów, sokół peb, cpk warszawa, inventum forum, granty dla szkół, priorytetów, obwodnica stalowej woli, tablice pamiątkowe, pup ostrów

yyyyy